Piłsudski – wielki patriota, Polak nie-katolik

piłsudskiPiłsudski jest ojcem polskiej państwowości. Z tym stwierdzeniem zgodzi się każdy niezależnie od poglądów czy popieranej opcji politycznej. Od lat świecką tradycją jest składanie kwiatów na pomnikach i tablicach oraz wspominanie Józefa Piłsudskiego 11 listopada w dniu Święta Niepodległości.

Tradycyjnie przed uroczystościami państwowymi celebrowane są msze w kościołach. Popołudniami ulicami największych polskich przechodzą patriotyczne manifestacje. Marsze narodowców i środowisk konserwatywnych organizowane są pod hasłem “Bóg, honor, ojczyzna”. Mało kto pamięta, że patriotyzm Marszałka składał się tylko z dwóch elementów: honor i ojczyzna.

Religia jest dla ludzi bez rozumu

Piłsudski wychowywał się w katolickiej rodzinie z mocno zakorzenionymi patriotycznymi korzeniami. Wychowanie w duchu tradycyjnych wartości nie przełożyło się jednak na dorosłe życie przyszłego Marszałka. Po internecie krążą cytaty: “religia jest dla ludzi bez rozumu”. Nie ma dowodów żeby kiedykolwiek Piłsudski wypowiedział takie słowa, ale faktycznie w ten sposób myślał, na co można znaleźć dowody w literaturze. Jako 16-letni chłopak, Piłsudski wraz z kolegami z gimnazjum doszedł do wniosku, że najważniejsza w życiu jest moralność. Religia jest dla ludzi bez rozumu i bez wykształcania. Funkcjonuje jako przestrach, chroni od zepsucia i wskazuje jak postępować moralnie. Ludzie rozumni nie potrzebują wywodzić moralności z religii.

Piłsudski i Maria Juszkiewicz

W 1899 r. 31-letni Józef Piłsudski poślubił swoją pierwszą żonę Marię Juszkiewicz z domu Koplewska. Do Marii smalił cholewki Roman Dmowski, ale ostatecznie kobieta z ich dwóch wybrała Piłsudskiego. Pierwsze małżeństwo Marii zakończyło się rozwodem. Maria z poprzedniego małżeństwa miała córkę Wandę. Ślub Marii i Józefa odbył się w obrządku Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Paproci Dużej. Dokonując konwersji na protestantyzm, Piłsudski świadomie wyrzekł się katolicyzmu, przechodząc w tym celu specjalne przygotowanie katechetyczne. Niektórzy politycy lewicy dopatrują się w Piłsudskim prekursora apostazji w Polsce.

Piłsudski i Aleksandra Szczerbińska

Piłsudski przez cztery lata żył w trójkącie z dwiema kobietami. Od 1917 r. jego partnerką życiową była Aleksandra Szczerbińską, z którą miał dwójkę nieślubnych dzieci, córki Wandę i Jadwigę. Piłsudski został ojcem dopiero w wieku 51 lat! Marszałek miał zamiar poślubić matkę swoich dzieci, jednak na drodze stała mu jeszcze aktualna wtedy żona, która nie chciała dać mu rozwodu. Problem rozwiązał się wraz ze śmiercią Marii – Piłsudski nawet nie pofatygował się na pogrzeb swojej żony. Jeszcze tego samego roku Aleksandra i Józef wzięli ślub, tym razem w obrządku katolickim. Tutaj pojawiają się wątpliwości natury formalnej, bowiem Piłsudski nigdy nie spełnił wszystkich wymogów do uzyskania pełnej konwersji na katolicyzm. Nie ma żadnego materialnego dowodu na konwersje Marszałka. Poza dwoma żonami, Piłsudski miał skłonność do wdawania się w romanse z innymi kobietami.

Pogrzeb i ostatnie namaszczenie

Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. o godz. 20.45 po długiej i wyniszczającej chorobie. Według niektórych źródeł zmarł na raka żołądka, według innych na raka wątroby, a jeszcze według innych z powodu powikłań po… chorobie wenerycznej. Istnieje także spiskowa teoria mówiąca o podtruwaniu. Kiedy Piłsudski wyczuwał, że śmierć jest blisko, odręcznie napisał testament “na wypadek nagłej śmierci”. Nawet w obliczu rychło nadchodzącej śmierci, próżno szukać w testamencie Marszałka odniesień do wiary czy życia pozagrobowego. Dopiero w dniu śmierci bez wiedzy Piłsudskiego, wezwano na ostatnią posługę księdza. Piłsudski przyjął od księdza ostatnie namaszczenie będąc nieprzytomnym, a według niektórych relacji, mogło to nastąpić nawet po jego śmierci. Pogrzeb odbył się w obrządku katolickim, choć istniało ryzyko, że o ostatnią drogę Marszałka może upomnieć się protestancki pastor. Ciało zostało złożone na Wawelu.

Ateista z maryjnym medalikiem

W większości publikacji pojawia się określenie, że Piłsudski miał pragmatyczny lub instrumentalny stosunek do religii. Był przedstawicielem ruchu socjalistycznego, który otwarcie wyrażał pogardę dla wiary i Kościoła. W jednym z odczytów dla wojska sławił prawo i honor, a na ostateczny los człowieka wskazywał ziemię i ludzką pamięć. W prywatnych rozmowach deklarował bezwyznaniowość i ateizm, co nie przeszkadzało mu czcić Matkę Boską Ostrobramską, której wizerunek zdobił jego nieodłączny medalik. Taki paradoks Polaka. Postawa Piłsudskiego może dziwić, ale trzeba uczciwie dodać, że po dziś dzień wielu Polaków nie wierzy w Boga, nie mając problemu z uznaniem boskości Maryi.

Niniejszy tekst nie powstał w celu dyskredytowania osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dedykuje go wszystkim, którzy dla uproszczenia swojego świata utożsamiają patriotyzm z religią, nietolerancją i ksenofobią.

PODZIEL SIĘ:

Komentarze